Historie verzí

HQLog 1.0.2
 • opraven problém s velkou virtuální pamětí (chybové hlášení: "The DecisionCube capacity is low. Please deactivate dimensions or change the data set.")
 • opraven tisk deníku (chybové hlášení: "Unknown database. Alias: HamLog")
HQLog 1.0.1 (po menších úpravách je to zcela nové stavení :D ... přinejmenším uvnitř)
 • nový název HQLog
 • opraven import víceřádkových položek (M) ve formátu ADIF
 • možnost automatického zvětšení počátečních písmen u jména a QTH
 • formátování data a času v mřížce spojení
 • zdokonalen import
 • přidána hromadná editace spojení
 • přidáno pole pro kód IOTA
 • vylepšeny statistiky + přidány další mikrovlná pásma a pásmo 135kHz
 • přidána statistika IOTA, ITU, WAZ
 • možnost přednastavení vlastních frekvencí
 • možnost vytvoření vlastního seznamu módů
 • možnost editace země dxcc, zón ITU a WAZ u daného spojení (zatím ne seznamu DXCC)
 • vylepšeno vyhledávání
 • upraveny fonty
 • automatická kontrola odchylky UTC
 • možnost synchronizace hodin s NTP serverem
 • plynulé posouvání deníku scrollbarem
 • automatické přihlášení uživatele při startu pomocí parametru příkazového řádku
 • upravena záloha (nyní vše v jednom souboru)
 • přidány další nálepky na QSL
 • přidáno nastavení mřížky s QSO (šířka sloupců, zobrazení/skrytí sloupců)
 • upravena agenda QSL
HamLog 0.7.1 beta (původní název)
 • nezávislé nastavení oddělovacího znaku desetinných míst od Windows
 • opraveno přepisování poznámky při importu z ADIFu
 • opraveno zadávání data ve filtru
 • opraven celkový součet potvrzených zemí (lokátorů) ve statistice
 • propojení s CallBookem
 • formátování zeměpisných souřadnic v informacích u nového spojení
 • zobrazení celého názvu kontinentu v informacích u nového spojení
 • klávesová zkratka pro uložení spojení změněna na Ctrl+Enter
 • přidány další módy
 • funkce pro "offline" spojení (deaktivuje automatické vkládání data a času)
 • přidána další klávesová zkratka pro prohlížení spojení - Enter
 • v seznamu předchozích spojení přidán sloupec vlastního lokátoru
 • přidáno blokování spořiče obrazovky při zadávání nových spojení
 • kontrola duplicitních spojení při importu z formátu ADIF
0.6.1 beta
 • import ADIf podporuje pole s udaným typem
 • zrušena funkce Grafy (k ničemu :))
 • podpora webového DxClusteru na serveru www.nagano.cz
 • možnost výběru výkonu 1W
 • do výběru pásma přidány mikrovlny
 • RST nemusí obsahovat pouze čísla
 • podpora exteního deníku (například z programu PSK31 Deluxe)
 • vylepšena automatická záloha
 • statistika DXCC byla rozdělena na KV a VKV
 • sestava velkých čtverců je roztříděna podle pásma
 • filtr dosažených čtverců na mapě rozšířen o pásma do 10GHz
 • nový systém filtrování databáze
 • vylepšeno vyhledávání předchozích spojení (rozpozná značku /P, /M ...)
 • přidána funkce pro vyhledání DXCC země pro zadanou značku
0.5.4 beta
 • opraven přepočet souřadnic na lokátor a lokátoru na souřadnice
 • opraven výpočet azimutu
 • opravena minimalizace programu
 • upraveno vstupní pole pro zadávání souřadnic pro přepočet
 • zvětšena délka poznámky na 50 znaků
 • přidáno tlačítko pro vyvolání callbooku na formuláři nového spojení
0.5.2 beta
 • opravena menší chyba v náhledu před tiskem
 • opravena chyba při třídění označených spojení
 • přidán seznam ostrovů IOTA
 • přidán export pro odesílání eQSL
 • přidán export do TXT souboru
 • třídění nálepek na QSL lístky v souladu s požadavky QSL služby
0.5.1 beta
 • zamezeno vícenásobnému spuštění programu
 • opravena chyba při zápisu do registru ve Windows 2000 a XP
 • opraveno vkládání a zobrazování data a času na formuláři nového QSO
 • opraveno automatické formátování času
 • opraveno formátování RST
 • opraven tisk českých znaků
 • přidáno tlačítko pro vložení aktuálního data a času (formulář nové QSO)
 • přidána možnost rychlého zadávání spojení
 • vylepšeno zadávání data a času
 • upraven přihlašovací formulář
 • přidány funkce pro výpočet souřadnic z lokátoru a lokátoru ze souřadnic
 • přidána možnost zrychleného zadávání spojení (lze definovat položky, které se nebudou vyplňovat)
 • upraven vzhled tiskové tabulky deníku
 • vytvořena stručná nápověda
0.5 beta
 • první verze programu